อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

โปรดเกล้าฯ'พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล'พ้นจากผบช.สตม.

โปรดเกล้าฯให้ 'พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล' พ้นจากตำแหน่ง ผบช.สตม. เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกฯ พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 21.13 น.


เมื่อวันที่ 11 เม.ย.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยระบุว่า  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการตำรวจซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


อ่านข่าวทั้งหมดของสั่งปลด พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล  ได้ที่นี่
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%