อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ปิดยอด7วันอันตราย คุมประพฤติเมาขับพุ่ง1.2หมื่นคดี

กรมคุมประพฤติ เผยสถิติ 7 วันสงกรานต์ ยอดสะสมการคุมประพฤติ เมา-ขับ พุ่งทะยาน 12,192 คดี ขณะที่จังหวัดถูกจับ เมา-ขับ สูงสูงได้แก่ กรุงเทพมหานคร มหาสารคาม นครพนม ตามลำดับ พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.15 น.


เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยยอดสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติของวันที่ 17 เม.ย. 62 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีคดีที่เข้าสู่สำนักงานคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 3,693 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.53 คดีขับเสพ จำนวน 231 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.25 คดี ขับรถประมาท 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.22 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 91 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น 

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,597 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 12,192 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.79  ขณะที่ ปี 2561 เมาสุราขับรถมีทั้งหมด 12,019 คดี ดังนั้นในปีนี้คดีเมาแล้วขับจึงเพิ่มขึ้น 1.44% ส่วนคดีขับเสพ จำนวน 386 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.06 คดีขับรถประมาท จำนวน 19  คดี คิดเป็นร้อยละ 0.15


จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 727 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 714 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 533 คดี ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว มีจำนวนทั้งสิ้น 480 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 478 ราย คดีขับเสพ จำนวน 2 ราย สำหรับการเปรียบเทียบรายละเอียดทางข้อมูลคดีทั้งหมดในปีอื่น ๆ กับปี 2562 นี้ จะได้ชี้แจงอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 มีจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มาตรการต่อจากนี้ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการจำแนกความเสี่ยงและคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ "บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562" และยังคงมีมาตรการการทำงานบริการสังคมสำหรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทาง บก พ.ศ. 2522 เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การดูแลเหยื่อเมาแล้วขับหรือผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาล การเป็นอาสาจราจร หรือ ร่วมกิจกรรมยังจุดตรวจ ด่านตรวจ เป็นต้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20