อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562

“โต้ง” เตรียมชง ครม. ของบ 21,248 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรผลิตยาง

“โต้ง” เตรียมชง ครม. ของบ 21,248 ล้านบาท ขยายเงินกรอบช่วย เหลือปัจจัยการผลิตยางพารา จากไร่ละ 1,260 บาท เป็น 2,520 บาท ให้ไม่เกินรายละ 25 ไร่ เวลาช่วย 7 เดือน จันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.21 น.

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) เป็นประธานในการประชุม กนย. เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม โดยนายกิตติรัตน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการพูดคุย กับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรพอใจราคายางพาราที่ 90 บาทต่อกิโลกรัม และไม่จำกัดวิธีการช่วยเหลือ ที่ประชุม กนย. จึงได้หารือถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

 

โดยที่ประชุมได้มีมติ เพิ่มวงเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจากเดิมที่จะช่วยไร่ละ 1,260 บาท เป็น 2,520 บาท ทั้งนี้จากการคำนวณวงเงินช่วยเหลือเดิมจะตกเท่ากับเป็นการช่วยเหลือ กิโลกรัมละ 6 บาท ต่อไร่ และจากราคายางพาราแผ่นดิบในวันที่ 6 ก.ย.อยู่ที่กิโลกรัมละ 78 บาท หากจะช่วยเหลือให้ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 90 บาทต่อกิโลกรัม จะต้องให้การช่วยเหลือกิโลกรัมละ 12 บาท หรือคิดเป็นเงิน 2,520 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยใช้วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 21,248 ล้านบาท

 

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า หากราคายางมีการปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้องยอมรับ เพราะเป็นข้อเสนอของเกษตรกรเอง จึงอยากฝากให้ตัวแทนเกษตรกรไปช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรด้วย ในส่วนของภาคธุรกิจก็ขอให้ดำเนินการด้วยความเชื่อมั่น และอัตราการช่วยเหลือดังกล่าวจะใช้เวลา 7 เดือน จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 57 และจะมีการเสนอมติของ กนย. นี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 ก.ย. ต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ก.ย. จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา มาประชุมรับทราบถึงการดำเนินการ ในการจดทะเบียนเกษตรกรต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0