อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

สั่งห้ามโปลิศทั่วประเทศ เรียกรับเงิน"แต๊ะเอีย"ตรุษจีน

ตร.สั่งห้ามตำรวจทั่วประเทศห้ามไม่ให้มีการเรียกรับเงิน "แต๊ะเอีย" ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเด็ดขาด พร้อมสั่งกวาดล้างอาชญากรรม และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15.44 น.


เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีวิทยุคำสั่ง 0007.22/56 ลงวันที่ 10 ม.ค. ถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ก.,ทท.,สตม.,ปส.,และสพฐ.ตร.,หน.ฝอ.ศปก.ตร.,ผบก.สท.,และโฆษก ตร. เรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ใจความว่า เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ตามประเพีณีปฏิบัติของคยไทยเชื้อสายจีน จะออกมาจับจ่ายใช้สอยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อ เดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างได้พักผ่อนและเดินทางกลับภูมิลำเนา อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่อจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีอาศัยช่องว่างในช่วงเวลาดังกล่าวก่ออาชญากรรม รวมถึงปัญหาการเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากความประมาทของประชาชนจากการจุดธูปเทียนบูชาในห้วงเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำชับให้ดำเนินการดังนี้
        
ช่วงก่อนวันตรุษจีน ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน เพื่อเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่หรือตลาดที่จำหน่ายสินค้านำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจ่าย (23 ม.ค.) รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านจำหน่ายทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทานและบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย ในวันไหว้ (24 ม.ค.) ให้เน้นป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าจะมีการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษตามคติความเชื่อ และอาจลืมดับไฟ หรืออาจเกิดจากแรงลมพัดทำให้เกิดการติดไฟลุกลามขึ้นได้ง่าย และวันเที่ยว (25 ม.ค.) ให้เน้นตรวจตราป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรม หรือที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปิดบ้าน บริษัท ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
        
รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่สถานีตำรวจ ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ทั้งในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจเมื่อได้รับการร้องขอ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินแต๊ะเอียหรือประโยชน์อื่นใดมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี อยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่างชาติที่ต้องสงสัย และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่มักจะฉวยโอกาสในห้วงเวลาดังกล่าว ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ารายย่อยทั้งในและต่างประเทศ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%