อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เยียวยาญาติเหยื่อ'จิตรลดา' คลั่งแทงหนูน้อย 5 ขวบดับ

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย ญาติเด็กหญิง 5 ขวบ เหยื่อ "จิตรลดา" ใช้มีดแทงตายที่ร้านอาหาร อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 19.50 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพินท์ ม่วงเจริญ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ที่วัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เพื่อแจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายจาก นายทนงศักดิ์ หอมสุวรรณ อายุ 26 ปี และนายพฤษภา หอมสุวรรณ ปู่ของผู้เสียชีวิต อายุ 67 ปี บิดาและปู่ของญาติเด็กหญิงวัย 5 ขวบ ที่ถูกน.ส.จิตรลดา ตันติวณิชยสุข อายุ 51 ปี ผู้ป่วยทางจิต ใช้มีดปอกผลไม้แทงเสียชีวิตภายในร้านอาหารตามสั่ง เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และแจ้งหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา การขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม และด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย

"จิตรลดา"มือแทงเด็กคอนแวนต์ พ้นโทษคลั่งแทงเด็ก5ขวบดับอีก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32