อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ศาลยุติธรรมMOUป.ป.ช. เชื่อมข้อมูลคดีทุจริตผ่านCIOS

สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม MOU สำนักงาน ป.ป.ช. เชื่อมโยงข้อมูลติดตามสถานะคดีทุจริต ผ่านระบบ CIOS 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพยุติธรรม รวดเร็ว อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.24 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตระหว่างหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถ นำข้อมูลไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้นายสราวุธ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่ต้องมาติดต่อราชการศาลอยู่บ่อยครั้ง อาทิ การติดตามสถานะคดี การยื่นคัดถ่ายคำพิพากษา และเอกสารในสำนวนคดี โดยขั้นตอนดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องเดินทางมาดำเนินการที่ศาลด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินคดีทุจริต โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาขึ้น ทำให้สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสามารถยื่นคำขอบริการคัดถ่ายคำพิพากษา และเอกสารในสำนวนคดีผ่านทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านเว็บเซอร์วิส (Web Service) ซึ่งมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังส่งผลให้การทำงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และในโอกาสต่อๆ ไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%