อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ดีเจมะตูมเข้าคุมประพฤติ1ปี ห้ามมั่วสุม3ด.-ปรับพฤติกรรม

'ดีเจมะตูม' เข้ารายงานตัวคุมความประพฤติ รับทราบเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัด 3 เดือน พร้อมเข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.58 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงมาตรการคุมประพฤตินายเตชินท์ พลอยเพชร หรือ "ดีเจมะตูม" ว่า นายเตชินท์ได้เดินทางเข้ารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ และรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติได้ปฐมนิเทศและแจงเงื่อนไขการคุมประพฤติแล้ว 

นายวิตถวัลย์ กล่าวต่อว่า นายเตชินท์ จะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง และห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดภายในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งมีแผนแก้ไขฟื้นฟูให้เข้ารับการอบรมและรับคำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้นายเตชินท์จะต้องปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด จนกว่าครบกำหนดการคุมความประพฤติระยะเวลา 1 ปี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น