อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

'สมุทรปราการ'แชมป์เมาขับ วันเดียวยอดพุ่ง1,398คดี

เมาขับวันเดียวพุ่ง 1,398 คดี รวมสะสม 3 วัน 1,935 คดี ติดกำไลอีเอ็มเพิ่ม 7 ราย ขณะที่ จ.สมุทรปราการ ครองแชมป์ 154 คดี   อังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่สามของการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เม.ย.64 ว่ามีสถิติคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวนทั้งสิ้น 1,406 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,398 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.43 คดีขับเสพ 8 คดี คิดเป็นร้อยละ  0.57 ทำให้ยอดสะสม 3 วันของการควบคุมเข้มงวด (10-12 เม.ย.64) มีจำนวน ทั้งสิ้น 1,935 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,925 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.48 คดีขับเสพ 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.52 ขณะที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 7 ราย ยอดสะสม 3 วันขยับเป็น 8 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัยในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน เฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  (Electronic Monitoring Control Center - EMCC)  สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราสะสม 3 วันสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.สมุทรปราการ 154 คดี จ.ชัยภูมิ 140 คดี และจ.อุบลราชธานี 120 คดี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 100 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 686 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และตรวจวัดอุณหภูมิ ตามด่านตรวจค้น และจุดบริการประชาชน และขอความร่วมมือให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทาง  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น