อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

"บิ๊กโจ๊ก"นั่งหัวโต๊ะสั่งตร. ปฏิบัติตามแนวทาง"ผบ.ตร."

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) นั่งหัวโต๊ะสั่งการกำชับตำรวจทั่วประเทศ ปฏิบัติตามแนวทางผบ.ตร. พุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 15.16 น.


เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ห้องประชุม ศปก.ตร. ขั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) ปฏิบัติหน้าที่เวรอำนวยการ ตร. เป็นประธานการประชุม รายงานสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ตร. ครั้งที่ 103/2564 ห้องประชุม ศปก.ตร. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในหัวข้อสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
 
เน้นย้ำการปฏิบัติเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามวิทยุสั่งการของ ผบ.ตร.  ที่ 0007.22/969 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 รวมทั้งการกวดขันการจับกุมในข้อหาที่เป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดอุบัติเหตุ 


 
​เน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของ ผบ.ตร. ตาม “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝาบ้าน 4.0)” จึงขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลตามสายการบังคับบัญชาให้ ตร. ทราบ (ผ่าน ศปก.ตร.) ทุกวันก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ได้ทราบข้อมูลผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างทันเหตุการณ์

ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามบันทึกสั่งการของ ผบ.ตร. ที่ 0007.34/1017 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติทั้งในด้านการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกจราจร การบังคับใช้กฎหมายเอาไว้แล้วนั้น ขอให้ สยศ.ตร. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผบ.ตร. ในเรื่องนี้ด้วย


 
​ขณะเดียวกันสืบเนื่องจากปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงและขยายวงเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ FACE SHIELD ตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ติดตัว มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง 
 
ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด ต้องให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด ตามที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปม.ตร. ได้สั่งการเอาไว้แล้ว และขอให้ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดให้มาฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการตำรวจด้วย และในด้านสถานการณ์ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามบริเวณพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัด ก็ขอให้ ศปก.ตร. ประสานงานด้านการข่าวกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันเหตุการณ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น