อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ราชทัณฑ์ติดเชื้อใหม่784ราย เตรียมปรับ2คุกเป็นสีขาว

ราชทัณฑ์ รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ 784 ราย เตรียมปรับสถานะคุกนนทบุรี-ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นเรือนจำสีขาวภายในเดือนนี้ จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 17.08 น.


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ของวันที่ 14 มิ.ย. พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 784 ราย รักษาหายเพิ่ม 908 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 7,798 ราย โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นเรือนจำสีขาวไม่พบการแพร่ระบาดคงที่ จำนวน 129 แห่ง และพบการแพร่ระบาด 12 แห่งคงเดิม นอกจากนี้ กำลังพิจารณาเพื่อลดสถานะจากเรือนจำสีแดงเป็นเรือนจำสีขาว เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน คือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง แต่ยังต้องรอประเมินสถานการณ์จนครบ 28 วันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก่อน จึงจะปรับเป็นเรือนจำปกติได้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนมิ.ย.64 รวมถึงเรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงกลางที่มีการคัดแยกพื้นที่สีขาวและพื้นที่แพร่ระบาดออกจากกันชัดเจน ส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร และเรือนจำพิเศษธนบุรี จะพิจารณาปรับลดสถานะได้ในระยะต่อไป

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ต่างๆ เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายรายวันมีมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์มีจำนวนลดลง และต่ำกว่า 8,000 รายต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้หายป่วยสะสมอยู่ที่ 24,525 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด และคาดว่าจะมีอัตราผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จากจำนวนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ รวมถึงแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและสีเหลืองที่ลดลง ภายใต้การรักษาของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา และระบบการส่งต่อการรักษาที่เป็นระบบ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ต้องขังมีเพียงร้อยละ 0.09 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ทุกฝ่ายจะพยายามรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ก็ยังเกิดความสูญเสียขึ้น กรมราชทัณฑ์ จึงขอแสดงความเสียใจต่อทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15