อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ยอดผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่26ราย ฉีดวัคซีนแล้ว42เรือนจำ

ยอดผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 42 เรือนจำ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ย้ำ มาตรการป้องกันยังเข้ม พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับข้อมูลของวันที่ 15 มิ.ย. พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 26 ราย แยกเป็นการตรวจหาเชื้อซ้ำ จำนวน 25 ราย และพบในห้องกักโรค 1 รายจากเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอก  มีผู้ต้องขังรักษาหาย 412 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 6,499 ราย มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นเรือนจำสีขาวไม่พบการแพร่ระบาดคงที่ จำนวน 129 แห่ง และสีแดงที่พบการแพร่ระบาด 12 แห่ง ปัจจุบันมีจำนวนผู้รักษาหายป่วยสะสม 26,523 ราย หรือเกือบ 80% ของผู้ติดเชื้อสะสม และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 28 ราย หรือ 0.08% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ เปิดเผยว่า ปัจุจุบันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 42 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน51,003 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค 41 แห่ง จำนวน 45,000 โดส และจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดสรรให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตอีก 1 แห่ง ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรก คือ เรือนจำสีขาวในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม รวมถึงเรือนจำสีแดงที่สามารถแยกผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อเพื่อรับวัคซีนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นพิเศษ และในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายวัคซีนไปยังเรือนจำสีขาวในเขตพื้นที่อื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับแผนการกระจายวัคซีนของประชาชนทั่วไป

“แม้แนวโน้มของสถานการณ์จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่น้อยลง จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่สามารถตรวจหาเชื้อและสกัดไม่ให้นำเชื้อเข้าสู่เรือนจำ/ทัณฑสถานชั้นในได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กรมราชทัณฑ์ ยังคงเน้นย้ำให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการป้องกันเชื้อ การค้นหาและดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว การป้องกันไม่ให้นำเชื้อออกสู่ภายนอก และการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12