อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

"อิสระ" นั่งปธ.หอฯอีกสมัย

มติคณะกรรมการหอการค้าไทย เลือก "อิสระ ว่องกุศลกิจ" นั่งประธาน อีก 1 สมัยพร้อมโชว์นโยบาย 3 เสาหลัก พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 08.10 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 มี.ค.) หอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 49 เพื่อรายงานผลการดำเนินรอบปีที่ผ่านมาและเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยคณะกรรมการฯชุดใหม่มีมติเลือกนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยต่ออีก 1 วาระ พร้อมทั้งแต่ตั้งนาย เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย แทนนาย กลินท์ สารสิน ที่เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า คณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งยังเดินหน้าสานต่อนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิม โดยเน้นการบริหารงาน 3 เสาหลัก ได้แก่ 1สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ,  2. เชื่อมโยงสมาชิกในภูมิภาคทั่วประเทศเข้าด้วยกันรวมถึงเครือในต่างประเทศด้วย และ 3 จัดทำหลักธรรมาภิบาลที่ดี ลดความเลื่อมล้ำ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างบูรณาการ รวมไปถึงการลดอุปสรรคในการทำการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0