อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ชงครม.อุ้มไข่ราคาตกต่ำ

"หม่อมอุ๋ย"ชง ครม.ชดเชยเงินช่วยเหลือฟองละไม่เกิน 50 สตางค์ เล็งระยะยาวกำหนดปริมาณการเลี้ยงและนำเข้าให้เหมาะสม อังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น.

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 28 เม.ย.นี้ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำตามที่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร้องเรียนมายังรัฐบาล และได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(เอ้กบอร์ด)มาก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมเอ้กบอร์ดได้มีมติเห็นชอบ คือ เพิ่มช่องทางการตลาด โดยขอความร่วมมือส่วนราชการเพิ่มสถานที่จัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค รวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ และชดเชยเงินช่วยเหลือฟองละไม่เกิน 50 สตางค์ และปลดแม่ไก่ไข่ก่อนกำหนดอายุไม่เกิน 65สัปดาห์

ส่วนมาตรการในระยะยาว เสนอให้กำหนดปริมาณการเลี้ยงและนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ให้เหมาะสม รวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายจากฟาร์มต่อไป อย่างไรก็ตามมีความเห็นหน่วยงานต่างๆ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สนับสนุนเรื่องการวิจัยและแปรรูปไข่ไก่ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอให้ดูแลสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในภาวะไม่ปกติโดยเฉพาะในกรณีเกิดภัยแล้งเป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ประกอบการระบุว่าสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปี 58 ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 53 จำนวน405,000 ตัวต่อปี เป็น 627,000 ตัวต่อปีในปี 57 หรือคิดเป็นการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เพิ่มขึ้น 54% ส่งผลให้การผลิตไข่ไก่จากเดิมวันละ 30 ล้านฟอง เพิ่มเป็นวันละ 41 ล้านฟองในปี 58 ขณะที่ราคาไข่ไก่ได้ลดลงจากเดิมปี 54 ราคาอยู่ที่2.88 บาทต่อฟอง เหลือ 2 บาทต่อฟองในเดือนมี.ค.58 โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่2.93 บาทต่อฟอง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนฟองละ 0.93 บาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0