อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 มีนาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 มีนาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชงครม.อุ้มไข่ราคาตกต่ำ

"หม่อมอุ๋ย"ชง ครม.ชดเชยเงินช่วยเหลือฟองละไม่เกิน 50 สตางค์ เล็งระยะยาวกำหนดปริมาณการเลี้ยงและนำเข้าให้เหมาะสม อังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น.

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 28 เม.ย.นี้ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำตามที่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร้องเรียนมายังรัฐบาล และได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(เอ้กบอร์ด)มาก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมเอ้กบอร์ดได้มีมติเห็นชอบ คือ เพิ่มช่องทางการตลาด โดยขอความร่วมมือส่วนราชการเพิ่มสถานที่จัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค รวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบ และชดเชยเงินช่วยเหลือฟองละไม่เกิน 50 สตางค์ และปลดแม่ไก่ไข่ก่อนกำหนดอายุไม่เกิน 65สัปดาห์

ส่วนมาตรการในระยะยาว เสนอให้กำหนดปริมาณการเลี้ยงและนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไข่ไก่ให้เหมาะสม รวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายจากฟาร์มต่อไป อย่างไรก็ตามมีความเห็นหน่วยงานต่างๆ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สนับสนุนเรื่องการวิจัยและแปรรูปไข่ไก่ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอให้ดูแลสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในภาวะไม่ปกติโดยเฉพาะในกรณีเกิดภัยแล้งเป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ประกอบการระบุว่าสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปี 58 ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 53 จำนวน405,000 ตัวต่อปี เป็น 627,000 ตัวต่อปีในปี 57 หรือคิดเป็นการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เพิ่มขึ้น 54% ส่งผลให้การผลิตไข่ไก่จากเดิมวันละ 30 ล้านฟอง เพิ่มเป็นวันละ 41 ล้านฟองในปี 58 ขณะที่ราคาไข่ไก่ได้ลดลงจากเดิมปี 54 ราคาอยู่ที่2.88 บาทต่อฟอง เหลือ 2 บาทต่อฟองในเดือนมี.ค.58 โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่2.93 บาทต่อฟอง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนฟองละ 0.93 บาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0