อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

อียูขึ้นทะเบียนจีไอกาแฟไทย

ไทยเฮ! อียูประกาศขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุง-ดอยช้างเป็นสินค้าจีไอ ด้านพาณิชย์ชี้จะทำให้กาแฟไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดโลก พุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.40 น.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สหภาพยุโรป หรืออียู ได้ลงประกาศในขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(ไอจี) ในอียูแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3 ส.ค. 58 เป็นต้นไป โดย กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างเป็นสินค้าจีไอลำดับที่ 2 และ 3 ของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นสินค้าเกษตรของไทยชิ้นแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอในอียูเมื่อเดือน มี.ค. 56 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีระดับโลก

“ไทยได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างในอียูเมื่อเดือน พ.ค. 53 โดยอียูได้ตรวจสอบและประกาศโฆษณาคำขอของไทยเมื่อปี 57 และเมื่อไม่มีผู้คัดค้านภายใน 6 เดือนอียูจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอส่งผลให้กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยสามารถใช้ตราจีไอของอียูในการทำตลาดได้เนื่องจากผู้บริโภคในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตราดังกล่าวที่แสดงถึงลักษณะพิเศษและคุณภาพของสินค้าและยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อบริโภคสินค้าด้วย”

ทั้งนี้ในปี 57 ที่ผ่านมาไทยส่งออกกาแฟไปตลาดโลกในปริมาณ 700 ตันเป็นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยเป็นการส่งออกไปตลาดอียู 0.37ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 10% ของมูลค่าการส่งออกกาแฟโดยรวมของไทยโดยกาแฟดอยช้างส่งออกประมาณปีละ 400 ตัน ไป ในตลาดแคนาดา อังกฤษ อิตาลี มาเลเซียเกาหลีใต้และออสเตรเลียและกาแฟดอยตุงส่งออกไปญี่ปุ่นแต่คาดว่าภายหลังจากที่กาแฟทั้งสองชนิดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอในอียูจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ส่งออกกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างขยายตลาดในสหภาพยุโรปได้มากขึ้นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 582