อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

แห่โค่นยางพาราปลูกผลไม้แทน

ชาวสวนแห่โคนยางพารา ปลูกทุเรียน-มังคุด หลังได้ราคาดีจากออเดอร์ต่างชาติทะลัก ด้านพาณิชย์นำพ่อค้าตั้งโต๊ะรับซื้อถึงหน้าสวนป้อนจีน-อาเซียน จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.12 น.

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มมีการโค่นต้นยางพารา, ปาล์ม หรือเปลี่ยนพื้นที่เกษตรอื่นๆหันมาปลูกทุเรียนและมังคุดแทน เพราะขายได้ราคาดีจากความต้องการผู้บริโภคในต่างประเทศมีสูง เช่น จีน และประเทศในอาเซียน ดังนั้นทางกระทรวงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนพื้นที่สินค้าเกษตรเนื่องจากการปลูกผลไม้ประเภทใหม่ ต้องใช้เวลา  4-5 ปี ซึ่งตอนนั้นราคาอาจไม่ดีเหมือนกับปัจจุบัน  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

“ก่อนหน้านี้เกษตรกรได้โคนต้นทุเรียนและมังคุดเนื่องจากราคาไม่ดีแล้วหันไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ในช่วง 3-4 ก่อนราคาดีมาก แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะเมื่อสวนทุเรียนกับมังคุดมีปริมาณลดลงประกอบกับเกิดปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ผลไม้ดังกล่าวมีปริมาณน้อยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จนในที่สุดเกษตรกรก็ได้ราคาดีซึ่งสวนทางยางพาราและปาล์มที่ราคาไม่ค่อยดีมากนัก”

ทั้งนี้ผลของความต้องการผลไม้ในตลาดส่งออกที่มีปริมาณทำให้กรมการค้าภายใน ต้องมีการจัดหาพ่อค้าไปตั้งโต๊ะรับซื้อผลไม้ในบริเวณใกล้กับสวนผลไม้ เพื่อนำไปส่งออกตามปริมาณออเดอร์  โดยเฉพาะทุเรียนที่ตอนนี้ในภาคตะวันออกเริ่มหมดแล้วต่อไปก็จะดำเนินการในภาคใต้ต่อไป

ขณะเดียวกันในปีนี้ทางกระทรวงมีความเป็นห่วงเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตผลไม้กระป๋องเช่น ลำไย ลิ้นจี และสัปปะรด ที่มีปัญหาวัตถุดิบเริ่มขาดแคลนเนื่องจากผลไม้หลายชนิดได้ส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนที่พ่อค้ามารับซื้อถึงสวนทำให้เกษตรกรต้องเลือกขายผลไม้สดเพราะได้ราคาดีและที่สำคัญมีออเดอร์ไม่อั้น ส่งผลให้โรงงานผลไม้กระป๋องคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 849