อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ดีเดย์19ต.ค.ธอส.ปล่อยกู้ 1หมื่นล.สินเชื่อที่อยู่อาศัย

"ธอส." เด้งรับนโยบายรัฐบาล จัดวงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน ดีเดย์เริ่ม 19 ต.ค.นี้ พุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 01.25 น.

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.58 ธนาคารจะเปิดให้ประชาชนยื่นขอกู้ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยให้กู้สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน หรือวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนค่างวดเดือนละ 15,000 บาท แต่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ดี โดยไม่ห่วงสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีการพิจารณาการชำระหนี้ต่อราย

ทั้งนี้ ธนาคารจะใช้เงื่อนไขผ่อนปรนในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (ดีเอสอาร์) เพิ่มเป็น 40-50% จากเดิมอยู่ที่ 33% ของรายได้สุทธิต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) –1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ –0.75% ต่อปี ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ พร้อมกับสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินกู้ที่สูงขึ้นเพียงพอต่อการซื้อบ้าน ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของธนาคาร โดยวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี หากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทหมดลง ก็จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

“มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่มีวินัยการเงินดีให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th”นางอังคณากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

เตือนนโยบายบ้านหลังแรก หวั่นเหมือนวิกฤตซับไพร์ม

ครึ่งวันแรกยื่นขอกู้2พันล. ธอส.เชื่อหนี้เสียไม่เกิน2%คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 628