อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

จัดทำเหรียญกษาปณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวง

ธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 01.50 น.

ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ย.58 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พ.ศ.58 โดยจะเปิดจำหน่าย จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.58 เป็นต้นไป ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ชนิดราคา  16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท จัดทำไว้ 10,000 เหรียญ

ขณะที่ เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท จัดทำไว้ 50,000 เหรียญ และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิล จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท จัดทำไว้ 4 ล้านเหรียญ โดยการจัดทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าว เพื่อต้องการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย

“กรมธนารักษ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญคือ การผลิตเหรียญกษาปณ์ ทั้งเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549” หรือเหรียญ ยูเอ็นดีพี  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น”

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาจ่ายแลกเหรียญดังกล่าว ได้ที่ ส่วนกลางที่ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ บริเวณภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญ, หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ส่วนภูมิภาค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจำหน่ายผ่านระบบ e-catalog บน www.treasury.go.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 713