อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ดันไทยศูนย์กลางข้าวลักษณะพิเศษของโลก

นบข. ดันไทยศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวลักษณะพิเศษของโลกนำร่องข้าวสี-จีไอ-อินทรีย์ พร้อมวางยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 07.08 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าวหรือ นบข. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าข้าวที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงยุทธศาสตร์การค้าข้าว เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวลักษณะพิเศษของโลกเบื้องต้นนำร่อง ข้าวสี, ข้าวจีไอ หรือสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และข้าวอินทรีย์

พร้อมทั้งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงในการผลิตอย่างแท้จริง, การสร้างตลาดเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งทั้งในและต่างประเทศโดยชูลักษณะเด่นของ ข้าวแต่ละชนิดและวางตำแหน่งการแข่งขันในตลาดบนและการสร้างผลิตภัณฑ์ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันและเหมาะสม

“การผลักดันดังกล่าวต้องเริ่มจากการสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าหรือแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าข้าวและนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบรับรองคุณภาพให้เป็นสากลในระยะกลางและระยะยาวจากนั้นนำกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การวิเคราะห์พฤติกรรมการตลาดเพื่อให้เชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาด”

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยช่วงชิงความได้เปรียบในตลาดการค้าข้าวยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงดังนั้น นบข.จึงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและวางกรอบเวลาการทำงานไว้ 1ปีสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละประเด็น เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวลักษณะพิเศษของโลกได้ในอนาคตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 280