อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เอกชนหนุนไทยเข้าร่วมข้อตกลงทีพีพี

พาณิชย์ โชว์ผลเปิดรับฟังความคิดเห็นทีพีพี ชี้เอกชนหนุนเต็มที่ ระบุสิ่งทอ-กุ้ง มีความพร้อม อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 05.11 น.

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ผลดีผล เสียของการเข้าร่วมข้อตกลงทีพีพีของไทย พร้อมได้ทยอยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาครัฐตามพื้นที่ต่างๆ เบื้องต้นภาคธุรกิจ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมต่างๆ ส่วนใหญ่มีความพร้อมและสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วม ทีพีพี

สำหรับสินค้าที่มีความพร้อม เช่น ข้าว, น้ำตาลทรายดิบ, กุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง, ทูน่ากระป๋อง, แป้งมันสำปะหลัง , เครื่องนุ่งห่ม, สิ่งทอ, อัญมณีและเครื่องประดับ, การขนส่งสินค้าทางอากาศ, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจขายตรง เป็นต้นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 471