อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ออกมาตรการอุ้มผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ธนารักษ์ออก 2 มาตรการ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประสบปัญหาภัยแล้ง ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.00 น.

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประสบปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกจะเน้นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พืชผลได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง เมื่อจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว กรมธนารักษ์จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี (ปีที่ประสบภัย) และกรณีที่ผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุไปแล้วสามารถนำค่าเช่าดังกล่าวไปเป็นค่าเช่าในปีถัดไปได้

สำหรับกรณีที่ 2 ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน กรมธนารักษ์ มีมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าปี 59 เป็นเวลา 1 ปี ทั่วประเทศ และหากผู้เช่าที่ได้รับความเดือนร้อนมีการค้างชำระค่าเช่าก็ให้จังหวัดพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าที่ค้างชำระเช่นกัน ซึ่งคาดว่าผลจาก 2 มาตรการนี้จะทำให้กรมธนารักษ์ สูญเสียรายได้กว่า 100 ล้านบาทในปีนี้

"มาตรการดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59 โดยปัจจุบันได้มีการประกาศเป็นเขตภัยแล้งจำนวน 9 จังหวัด 31 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เชียงราย มหาสารคาม สระแก้ว นครราชสีมา นครพนม อุตรดิตถ์ พะเยา และเชียงใหม่ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล"คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 914