อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เปิดโฉมโมโนเรลหาดใหญ่ งบ1.5หมื่นล้าน-‘สถานีเกลียวคลื่นเลอค่า

ตามที่สนข. และอบจ.สงขลา ร่วมกันศึกษาโครงการโดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 06.12 น.

นายศิริเกษอภิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ตามที่สนข. และอบจ.สงขลา ร่วมกันศึกษาโครงการโดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการลงทุนภายในเดือน มี.ค.นี้เนื่องจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพรองรับปริมาณผู้โดยสารและแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น โดยระบบที่เหมาะสมคือรถไฟฟ้าโมโนเรล หรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ลักษณะเดียวกับรถรางภูเก็ตที่ศึกษาแล้วเสร็จเช่นกันรองรับปริมาณผู้โดยสารน้อยกว่ารถไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเฮฟวี่เรลเหมือนในกรุงเทพฯถือเป็นรถรางไฟฟ้าต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ ด้วย

นายศิริเกษ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้รูปแบบโมโนเรลจะเริ่มจากบ้านพรุ-ควนลังระยะทาง 18.3 กม. มี 15 สถานี ได้แก่ 1. สถานีบ้านพรุ 2. สถานีคลองหวะ 3. สถานีเซ็นทรัล 4. สถานีคลองเรียน 5. สถานี มอ. 6. สถานีคอหงส์ 7. สถานีบิ๊กซี 8. สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 9. สถานีน้ำพุ 10. สถานีตลาดกิมหยง 11. สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 12. สถานีหาดใหญ่ใน 13. สถานีรถตู้ 14. สถานีแยกสนามบินและ 15. สถานีควนลัง รวมทั้งจุดเชื่อมต่อรองรับโครงการโมโนเรลสายอื่นในอนาคตที่แยกคลองหวะ แยกคอหงส์ และแยกสนามบินนอก อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารควบคุมการเดินรถพื้นที่จอดรถสำหรับผู้โดยสาร และจุดเชื่อมต่อการเดินทางอำนวยความสะดวกประชาชน

นายศิริเกษ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามได้สรุปผลการศึกษา ให้ปรับลดสถานีลง 3 สถานีคือสถานีบ้านพรุ สถานีแยกสนามบินและสถานีควนลัง เหลือ 12 สถานี เพื่อลดต้นทุนโครงการจากแยกคลองหวะ-คิวรถตู้ตลาดเกษตร ที่เริ่มต้นจากสี่แยกคลองหวะ ถนนกาญจนวนิช ผ่านสถานีขนส่ง สถานีคลองเรียน สถานี มอ. สถานีคอหงส์แล้วเข้าถนนเพชรเกษมที่แยกคอหงส์ ผ่านสถานีบิ๊กซีสถานีหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถานีวงเวียนน้ำพุ สถานีตลาดกิมหยงสถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สถานีหาดใหญ่ในและสิ้นสุดโครงการ ที่สถานีรถตู้ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน เหลือ 12.54 กม. มูลค่าการลงทุน 15,799 ล้านบาทโดยสร้างทางยกระดับสูง 8 เมตรตามมาตรฐานสากล รองรับรางเดี่ยวคู่ขนานเกาะกลางถนนเขตทาง 30-60 เมตร ช่วงใกล้สถานีชุมทางหาดใหญ่เขตทางแคบกว่า 30 เมตร ต้องเวนคืนเพิ่มเติม อีกทั้งช่วงผ่านสะพานจะออกแบบเป็นเสาคู่คร่อมบนสะพาน

นายศิริเกษ กล่าวด้วยว่า สำหรับตัวสถานี ได้ออกแบบอย่างทันสมัย ผสมผสานกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวหาดใหญ่ ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ จ.สงขลา มีพื้นที่ติดทะเลจึงออกแบบสถานีเป็นรูปโค้งเกลียวสื่อถึงเกลียวคลื่นทะเลตัวสถานีมี 3 ชั้น ได้แก่ ระดับดิน เป็นทางเข้า-ออกสถานี ส่วนใหญ่อยู่บนทางเท้าชั้นจำหน่ายตั๋ว อยู่กลางถนน และชั้นชานชาลาอยู่บนชั้นจำหน่ายตั๋ว โมโนเรลหาดใหญ่ใช้ความเร็ว 80 กม.ต่อชม. บรรจุผู้โดยสาร 464 คนต่อขบวน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย หากกระทรวงคมนาคมเห็นชอบจะนำเสนอครม.เพื่อผลักดันให้เริ่มก่อสร้างปี 62 ใช้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปีเสร็จภายในปี 63-64.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 419