อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

ครม.ขยายเวลาลดเงินคุ้มครองเงินฝาก

คนฝากเงินแบงก์เฮ! รัฐขยายเวลาลดเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือบัญชีละ 1 ล้านบาท ให้ไปใช้ในปี 63 แทน หลังคนส่วนใหญ่ตกใจจนปรับตัวไม่ทัน อังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 07.16 น.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้แก้ไขวงเงินการคุ้มครองเงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยขยายเวลาการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท จากที่จะเริ่มต้นในวันที่ 11 ส.ค.59 เป็นตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.63 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ที่ฝากเงินไม่ตื่นตระหนก และปรับตัวได้ทัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะออกเป็นร่างพ.ร.ฎ.กำหนดจำนวนเงิน ฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พร้อมกันนี้ ยังได้แก้ไขร่างพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยเพิ่มอำนาจให้สถาบันฯ กู้ยืมเงินได้ จากเดิมที่มีอำนาจเพียงแค่ออกตั๋วเงิน พันธบัตร หรือตราสารทางการเงินอื่นเท่านั้น

“การเลื่อนเวลาการคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้านบาท ออกไปอีก4ปี นี้ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ หรือสถาบันการเงิน โดยเฉพาะส่วนของความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินนั้น อยู่ในระดับที่ดีแต่เนื่องจากมีประชาชนผู้มีเงินฝากบางส่วนกังวลว่าหากดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดเดิม เป็นการปรับลดวงเงินคุ้มครองที่รวดเร็วเกินไป คือก่อนหน้าหนี้ลดจาก50ล้านบาท มาเหลือ25ล้านบาทในปัจจุบัน และจะลดลงเหลือ1ล้านบาททันทีเพื่อไม่ได้เกิดความตื่นตระหนกเกินไปจึงเสนอ ครม. ว่าให้ปรับลดเป็นขั้นบันได ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนและระบบธนาคาร”

สำหรับการปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝากลงนั้น จะปรับลดลงแบบเป็นขั้นบันได เริ่มจากวันที่ 11 ส.ค.59 - 10 ส.ค.61 ปรับลดลงจากการได้รับความคุ้มครองเงินฝากบัญชีละ 25 ล้านบาทต่อหนึ่งสถาบันการเงิน เป็น 15 ล้านบาท จากนั้นในวันที่ 11 ส.ค.61 – 10 ส.ค.62 ลงลงเหลือคุ้มครอง 10 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 11 ส.ค.62 – 10 ส.ค.63 ลดวงเงินคุ้มครองลงเหลือ 5 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.63 เป็นต้นไปปรับลดวงเงินคุ้มครองลงเหลือเพียง 1 ล้านบาท เชื่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ปรับตัวได้ทันคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 362