อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

เปิดแล้ว ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกัน

คปภ.เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย เป็นแห่งแรกในอาเซียน เพิ่มทางเลือกประชาชนเคลียร์ปัญหากับบริษัทประกันภัย ฟรี พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 06.45 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้เปิดให้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย ผ่านผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการจากภายนอกที่มีประสบการณ์และมีความเป็นกลางมาช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยตามกติกาที่เป็นระบบสากลและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยประชาชนผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“ก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้มีการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559  โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ย  วิธีการไกล่เกลี่ย การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย  ฯลฯ ไว้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ทำให้ประชาชนที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านประกันภัยมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท”

นอกจากนี้ระเบียบนี้ยังได้วางแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ด้วยว่า เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและชี้แจงทำความเข้าใจกับคู่กรณี หากในขั้นตอนนี้สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยตามระเบียบฯเข้าไปรองรับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหากไกล่เกลี่ยสำเร็จข้อพิพาทจะยุติด้วยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่กรณีสามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากสำนักงาน คปภ.มีระบบอนุญาโตตุลาการรองรับไว้เป็นทางเลือกให้กับคู่กรณีเช่นกัน    คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 35