อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

แนะเอกชนเร่งนำเข้าเครื่องจักร

ธสน. แนะผู้ประกอบการ ใช้โอกาสที่เงินบาทแข็งค่า เร่งนำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ ซีแอลเอ็มวี อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.03 น.

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกไทยควรใช้โอกาสจากภาวะที่เงินบาทแข็งค่า นำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัตถุดิบจากต่างประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในสกุลเงินต่างประเทศลดลง ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปจากประเทศพัฒนา ทำให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้อีกด้วย

“ผู้ประกอบการควรใช้ช่วงเวลาที่เงินบาทแข็งค่า ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจตนเอง และควรบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตนเอง หรือทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อปิดความเสี่ยง โดยเอ็กซิมแบงก์ยังมีบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรที่แน่นอนได้ตั้งแต่วันที่ทำ สัญญา และวางแผนธุรกิจได้ดีขึ้น”

ขณ เดียวกันผู้ประกอบการสามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ทั้งการใช้เงินตราต่างประเทศหลายสกุลในการทำธุรกรรม ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าส่วนใหญ่มักชำระค่าสินค้า หรือได้รายรับเป็นเงินสกุลหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร และเยน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนมาก จึงควรทำธุรกรรมด้วยการเลือกใช้เงินสกุลอื่นที่มีความผันผวนน้อยกว่า และหากเป็นการทำธุรกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็สามารถตกลงกันให้ชำระเป็นเงินบาทได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกทางหนึ่ง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22