อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

นัดเอกชนถกประเมินส่งออก

พาณิชย์หารือเป็นรายกลุ่ม เผยข้าว น้ำตาล ดีขึ้น แต่ยาง มัน ลด ส่วนอาหารดีขึ้นทุกตัว ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร อัญมณี และไลฟ์สไตล์ แนวโน้มสดใส อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.56 น.

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกช่วงครึ่งปีหลังนี้ ส่วนใหญ่มองว่าแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังจะยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่ แต่กรมฯ ยังยืนยันเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 5% ตามเดิม เพื่อเอาไว้เป็นเป้าหมายการทำงาน แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานปรับลดเป้าหมายส่งออกลงก็ตาม ถือเป็นเรื่องของการประเมินประเมิน แต่กรมฯ ต้องมีเป้าหมาย และต้องยึดไว้ เพื่อให้ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศรับไปทำงานและเน้นผลักดันการส่งออกให้ได้มากที่สุด
 
ทั้งนี้ด้านสินค้าเกษตร พบว่า ข้าวมีแนวโน้มส่งออกดีขึ้น ช่วงไตรมาส 3 และ 4 คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาล เพิ่มขึ้นมาก จากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ 4% จะเพิ่มเป็น 20% เพราะตลาดซีแอลเอ็มวี ต้องการสินค้ามากขึ้น แต่ด้านยางพารา อาจลดลง 10% เพราะราคาตกต่ำ อีกทั้งมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลัง คาดว่าจะลดลง 10% เช่นกัน เพราะจีนลดการนำเข้า แล้วหันไปใช้ข้าวโพดทดแทน สำหรับกลุ่มอาหารนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% จากเดิมคาดไว้ที่ 2.7% โดยกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป น่าจะผลักดันให้ส่งออกเพิ่มขึ้นได้ 3.1% และมีแนวโน้มมากกว่าเดิม หลังสหรัฐฯ จัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยขึ้น (เทียร์ 2) ทำให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยดีขึ้น โดยเฉพาะทูน่ากระป๋อง
 
ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ประเมินว่า อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นแค่ 2% ลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 4% เพราะไทยอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากการผลิต เพื่อไปสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ขณะที่ยานพาหนะ คาดว่าจะส่งออกได้ 5% ลดลงจาก 8% ส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ น่าจะส่งออกได้ 5% ตามการส่งออกรถยนต์ที่ขยายตัว ส่วนกลุ่มสินค้าแฟชั่น เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ หักทองคำ คาดว่าจะโต 10% แต่เอกชนมองว่าอาจต่ำกว่านี้เล็กน้อย โดยต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกว่าเป็นอย่างไร
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22