อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เครดิตบูโรดึงสหกรณ์เป็นสมาชิก

เครดิตบูโร ไล่ต้อนบิ๊กสหกรณ์ออมทรัพย์ 150 ราย เข้าเป็นสมาชิก เพื่อช่วยยกระดับลดความเสี่ยงในการบริหารเงินฝากและการให้กู้ จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.40 น.

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือไปยังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศประมาณ 150 แห่ง ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000 รายขึ้นไป และมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการภายในสูง เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกเครดิตบูโรเพิ่มขึ้น หลังจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ออกประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เพื่อเชื่อมโยงแบ่งปันข้อมูลถึงกันได้แล้ว

ทั้งนี้ หลังจากส่งหนังสือไปมีสหกรณ์สอบถามเครดิตบูโรแล้ว 133 ราย ยื่นใบสมัครขอเป็นสมาชิกเครดิตบูโร 6 ราย และมีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกเครดิตบูโรรายล่าสุด โดยผ่านขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการปฏิบัติงานแล้ว และหลังจากนี้ บริษัทจะมีการคัดเลือกนำสหกรณ์เข้ามาเป็นสมาชิกเครดิตบูโรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านการฝากเงิน การปล่อยกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็ง  มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันการเงินชั้นนำ ตลอดจนเป็นการช่วยปฏิรูปสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการพลเรือนรายแรกที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นตัวอย่างให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการพลเรือนรายอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีสหกรณ์ต้นแบบของข้าราชการแต่ละประเภทเป็นสมาชิกเครดิตบูโรแล้วรวม 4 ราย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้นแบบข้าราชการครู สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด ต้นแบบข้าราชการทหาร สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ต้นแบบอิสลาม และล่าสุด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต้นแบบข้าราชการพลเรือน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น