อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ไร้คนสมัครนั่งเอ็มดี แบงก์กรุงไทย

ไร้คนสมัครนั่งเอ็มดีแบงก์กรุงไทย ประธานกรุงไทยมั่นใจมีผู้สนใจสมัครเอ็มดีใหม่แน่ มองเป็นเรื่องปกติของตำแหน่งใหญ่ พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.57 น.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดรับสมัครกรรมการผู้จัดการคนใหม่ถึงวันที่ 15 ก.ค.นี้ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่ายังไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร แต่ยังเชื่อว่าจะมีผู้สนใจจะมายื่นใบสมัครในวันสุดท้ายอย่างแน่นอน ถือเป็นเรื่องปกติของการรับสมัครตำแหน่งใหญ่ ๆ

"ธนาคารจะเร่งสรรหากรรมผู้จัดการคนใหม่ และจะรับเข้างานทันที โดยไม่ต้องรอให้คนใหม่หมดวาระ เพื่อให้เข้ามาทำงานเรียนรู้และรับมอบงานไปด้วยกัน โดยนายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นผู้อาสาไม่ขอต่อวาระด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการจากกันด้วยดี ถือเป็นสุภาพบุรุษและพร้อมที่จะอยู่ช่วยงานกรรมการผู้จัดการคนใหม่"

สำหรับหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการคนใหม่ คือการทำให้ธนาคารเป็นดิจิทัลแบงก์กิ้ง ที่ผ่านมายังดำเนินการในเรื่องนี้ช้า แต่ไม่ทันกับการเปลี่ยนของการบริหารทางการเงินใหม่ ๆ ที่เป็นเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นช่องทางการรายค่าธรรมเนียมที่สำคัญในอนาคต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40