อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ครึ่งปี แบงก์ใหญ่กำไรทรุด ตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่ม

ครึ่งปีแรก 11 แบงก์โกยกำไรทะลุแสนล้าน แต่แบงก์ใหญ่กำไรทรุด ตั้งสำรองเผื่อหนี้เสียเพิ่ม กรุงไทยกระอักเอ็นพีแอลพุ่ง 1.7 หมื่นล้าน สวนทางแบงก์เล็กกำไรโต80% พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.15 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลประกอบการไตรมาสสอง และงวด 6 เดือนของธนาคารพาณิชย์ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)จำนวน 11 แห่ง พบว่าทุกธนาคารมีผลประกอบการที่ดีและมีกำไรทุกแห่ง โดยมีกำไรครึ่งปีรวมมากกว่า  104,393ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตจากรายได้ส่วนดอกเบี้ยสินเชื่อ และการเก็บค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่พบว่ามีกำไรลดลง เนื่องจากมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการผิดนัดชำระที่สูงขึ้น สวนทางกับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กยังเติบโตได้เเบบก้าวกระโดดถึง 70-80%

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อย มีกำไรไตรมาสสอง 12,818 ล้านบาท ลดลง 3% ขณะที่กำไรสุทธิครึ่งปี 23,364 ล้านบาท ลดลง 11.4%  เนื่องจากได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะไตรมาส 2ได้ตั้ง  8,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.9%จากปีก่อน สำหรับธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิไตรมาสสอง 7,169 ล้านบาท ลดลง 866 ล้านบาท หรือ10.8% โดยมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,542 ล้านบาท ขณะที่กำไรครึ่งปีแรกมี 15,486 ล้านบาท ส่วนธนาคารกสิกรไทย กำไรสุทธิไตรมาสสอง 9,428 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 19,074 ล้านบาท ลดลง 4,806 ล้านบาท หรือ 20.13 % ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจ

ส่วนธนาคารกรุงไทย ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 8,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72 % ขณะที่งวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 16,218 ล้านบาท ลดลง 160 ล้านบาท หรือ 0.98 % และได้มีการตั้งสำรองรอบครึ่งปี 16,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,124 ล้านบาท อีกทั้งมีหนี้เสีย 94,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว 17,846 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.37% ซึ่งมาจากลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วน ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย ซึ่งธนาคารเร่งติดตามและปรับโครงสร้างหนี้อย่างใกล้ชิด

สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 10,400 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% ส่วนไตรมาส 2 ของปี 59 มีกำไรสุทธิ 5,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% ขณะที่ธนาคารทหารไทย มีกำไรสุทธิไตรมาส 2 หลังตั้งสำรองฯ 2,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% และในงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 4,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% โดยในครึ่งปีมีการตั้งสำรองฯสูง 3,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ธนาคารธนชาต ไตรมาส 2 ปี 59 มีกำไรสุทธิ 3,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.04% ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 ขณะที่งวด 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิ 6,002 ล้านบาท เติบโต 14.14% และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีกำไรสุทธิงวด 6 เดือน 367.2 ล้านบาท เติบโต 5.5% ส่วนไตรมาสสองมีกำไร 40 ล้านบาท

ด้านธนาคารเกียรตินาคิน ในไตรมาส2มีกำไรสุทธิ 1,297ล้านบาท เพิ่มขึ้น73.1% ขณะที่ 6เดือน มีกำไรที่ 2,404ล้านบาท เพิ่มขึ้น70.1%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ซึ่งมีธนาคารทิสโก้รวมอยู่ ไตรมาส2มีกำไรสุทธิ 1,207 ล้านบาท เพิ่ม 20.3% และครึ่งปีมีกำไรสุทธิ 5,462ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.1% ขณะที่ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(แอล เอช แบงก์) มีกำไรสุทธิไตรมาส2อยู่ที่ 802.1ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.9% ส่วน6เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 1,373.6ล้านบาท เพิ่มขึ้น83.6%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33