อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

จ้างทีดีอาร์ไอศึกษาปรับโครงสร้างสสว.

 กกร.จ้างทีดีอาร์ไอศึกษารื้อโครงสร้างสสว. ก่อนชงรัฐบาลปรับโครงสร้างใหญ่ หลังทำงานไม่เข้าเป้าเต่าคลาน  ชี้ปัญหาใหญ่ราชการจุกตัวล้นบอร์ด  จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.24 น.

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วยส.อ.ท. สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย  มีมติว่าจ้าง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาการปรับโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้มีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง  เนื่องจากการดำเนินงานของสสว.ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่าที่ควร  

“หากสสว.สามารถปรับบทบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มากกว่านี้ เชื่อว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามโจทย์รัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญ  โดยโจทย์ที่ให้ทีดีอาร์ไอไป เช่น สสว.ควรปรับบทบาทอย่างไร ปัญหาคืออะไร รวมทั้งให้นำไปวิเคราะห์กับแนวทางการส่งเสริมกับต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยให้เวลา 6 เดือนในการศึกษา หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว ทางกกร.จะส่งให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง ”      

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เบื้องต้นทีดีอาร์ไอได้ศึกษาโครงสร้างของสสว.พบว่า ปัญหาใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มีความเป็นข้าราชการมากเกินไป ทั้งที่แนวทางการทำงานของสสว. ในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ควรมีการบริหารเป็นเอกชนมากกว่าราชการ ทำให้ขับเคลื่อนล่าช้า และจากโครงสร้างคณะกรรมการ และคณะทำงานบริหารของสสว. มีข้าราชการจำนวนมาก ซึ่งต่อไปต้องปรับลดจำนวนข้าราชการให้ลดลง และเพิ่มจำนวนเอกชนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับประเทศสิงคโปร์  คาดว่า จะใช้ระยะเวลากในการศึกษาประมาณ 3 เดือน จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20