อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารใหม่  

คมนาคมเดินหน้าปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารนเขตกรุงเทพฯใหม่   เน้นคุณภาพตรวจประวัติก่อนต่อสัญญา อังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 22.30 น.

นายดรุณ  แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางว่า   ที่ประชุมรับรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครฯ  จากกรมการขนส่งทางบก โดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเสนอครม.พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติครม.วันที่ 11 ม.ค.56 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเดินรถโดยสารหรือเรคคูเรเตอร์ และเป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารรวมถึงการให้สัญญาสัมปทานการเดินรถเพียงรายเดียว  โดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นเรคคูเรเตอร์หรือหน่วยงานกำกับดูแลการเดินรถโดยสารแทน คาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาในเร็ว ๆ  ซึ่งหลังจากครม.อนุมัติกรมการขนส่งทางบกก็จะต้องดำเนินการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถใหม่ในเขตกรุงเทพฯใหม่ทั้งหมด และเอกชนรายใดที่ต้องการเดินรถในเส้นทางไหนต้องผ่านคณะกรรมการออกใบอนุญาตเดินรถโดยสารก่อน  หลังจากนั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติ  จากเดิมมติครม.ให้ขสมก.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะเสนอที่ประชุมพิจารณาเงื่อนไขของเอกชนที่ขอเดินรถโดยสารจะต้องมีอะไรบ้าง  และนำเรื่องของการให้บริการเดินรถมาพิจารณาการให้สัมปทานการเดินรถเอกชน เช่น ถ้าผู้ประกอบการรายใดให้บริการดี  ไม่มีปัญหาการร้องเรียนหากต้องการต่อสัญญาการเดินรถอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  หรือผู้ประกอบการเดินรถรายใหม่ที่ต้องการเดินรถจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ  จากปกติที่ให้สัญญาเดินรถตามกฎหมาย 7 ปี แต่ถ้ารายใดที่ถูกร้องเรียนมากจะได้รับการต่อสัญญาเดินรถเพียง  1-2 ปี  เป็นต้น  ซึ่งกรมขนส่งทางบกกำลังจัดทำรายละเอียดอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24