อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คาด"เออีเอ็ม"ดันไทยส่งออกเพิ่ม

รมว.พาณิชย์เผยประชุมเออีเอ็ม ย้ำให้ต้องสรุปผลเจรจาในปีนี้ ชี้หนุนไทยส่งออกได้มากขึ้น 55% ของตลาดอาร์เซ็บ 22.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 15.47 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) ได้หารือกับกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็บ) ซึ่งรมต.เศรษฐกิจอาเซียนได้ย้ำให้ต้องสรุปผลเจรจาในปีนี้ โดยต้องเปิดเสรีอย่างมีนัยสำคัญทั้งเจรจาการค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน หากสำเร็จ จะทำให้ไทยส่งออกได้มากขึ้น 55% ของตลาดอาร์เซ็บ 22.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถทดแทนการส่งออกไปยังสหรัฐ สหภาพยุโรปได้
 
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาไปหารือให้ได้ข้อสรุปในการประชุมวันที่ 12-19 ส.ค.นี้ โดยย้ำ ต้องเปิดเสรีทั้งด้านการค้า บริการ และการลงทุนที่ชัดเจน ภายในปีนี้ เพราะอาร์เซ็บ เป็นตลาดใหญ่ มีจีดีพีรวมกันกว่า 22.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 29% ของจีดีพีโลก รองรับการส่งออกของไทยได้กว่า 55% และมีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงสนับสนุนทุกด้าน เพราะจะช่วยสร้างโอกาสส่งออกสินค้าที่เจอปัญหาการกีดกันนำเข้า เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง และปิโตรเคมี เป็นต้น
 
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ที่มีประเทศอาเซียน คู่เจรจาบวก 6 กับสหรัฐฯ และรัสเซีย ก็เห็นพ้องกันว่าจะเร่งการเจรจาอาร์เซ็บให้เสร็จโดยเร็ว รวมถึงผลักดันผลสำเร็จการเจรจารัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ที่ให้ความสำคัญกับการเจรจาสินค้าเกษตร ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้า จี 20 ที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16