อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ชงยุทธศาสตร์ 3 ด้านดันค้าชายแดน

เอกชน เสนอยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดันค้าชายแดน ทั้งเพิ่มปริมาณการค้า กำลังซื้อ อำนวยความสะดวก จี้พาณิชย์เร่งแผนดันเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 59 โต 15% มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 17.03 น.

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า จะเสนอแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดน 3 ประเด็นคือ ขยายการอำนวยความสะดวกด้านการค้า เพิ่มปริมาณการค้า และเพิ่มกำลังซื้อ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เร่งผลักดันต่อไป โดยหากทำได้ตามแผน เชื่อว่าจะทำให้ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาทในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้น 15% จากปี 58 ที่มีมูลค่าการค้าชายแดน 1.4 ล้านล้านบาท โดยปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 300,000 ล้านบาทนั้น เป็นค้าชายแดน 200,000 ล้านบาท และค้าผ่านแดน 100,000 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าชายแดน 502,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.63% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมูลค่าผ่านแดน 73,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.69% รวมมูลค่า 576,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% ดังนั้น จึงต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันเพื่อให้การค้าชายแดนและผ่านแดนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น เช่น ขยายมูลค่าสินค้านำเข้าติดตัว โดยไม่ต้องสำแดงทรัพย์สิน จากเดิมกำหนดวงเงิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 7,000 บาท เพิ่มเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 35,000-36,000 บาท อำนวยความสะดวกให้สินค้าบางชนิดเข้ามา อาทิ อนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อนุญาตให้รถบรรทุก 10 ล้อ จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศได้อย่างน้อยเป็นระยะทาง 3 กม. เป็นต้น 
 
“ปัจจุบันนี้ ประเทศเพื่อนบ้าน อนุญาตให้รถบรรทุกของไทยเข้าประเทศได้ไกลกว่านั้นแล้ว ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้คึกคักขึ้น หากไทยไม่เปิดบ้าง ก็อาจจะเสียโอกาสไป และถ้าเปิด เศรษฐกิจบริเวณชายแดนฝั่งไทยก็จะคึกคักขึ้น มีร้านค้า ที่พัก รวมถึงการเปิดศูนย์กระจายสินค้า (ดีซี) ในพื้นที่อีกด้วย แต่ทั้งนี้ ก็ต้องหารือกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงต่างประเทศ”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48