อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ใหม่

“อภิรดี”ชูยุทธศาสตร์พาณิชย์ 4.0ขับเคลื่อนการทำงานก้าวสู่ปีที่ 97 เตรียมส่งเสริม ผลักดันธุรกิจบริการให้เป็นรายได้ใหม่ของประเทศ พร้อมมุ่งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรไทยให้ขายของเป็น อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 13.53 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ปรับแผนและยุทธศาสตร์การทำงานใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 97 หลังจากจะครบรอบวันสถาปนาปีที่ 96 ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งจะปรับบทบาทใหม่ของกระทรวงฯ มุ่งไปสู่ พาณิชย์ 4.0 ด้วยวิสัยทัศน์ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน เพื่อให้กระทรวงฯ มีความรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งทำงานใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
 
ทั้งนี้กระทรวงฯ จะนำร่องนโยบายพาณิชย์ 4.0 โดย มุ่งพัฒนาการค้าบริการ เพราะช่วงที่การค้าสินค้าของโลก อยู่ในภาวะซบเซา แต่การค้าบริการนั้น กลับขยายตัวได้สูง สอดคล้องกับคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ระบุว่าปีนี้ มูลค่าการค้าบริการโลก จะขยายตัว 2.5% เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลขการส่งออกบริการของไทยช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ที่ขยายตัวสูงถึง 8.1% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เติบโตเพียง 0.9% และภาคบริการของไทย ยังมีสัดส่วนสูงถึง 60.8% ของจีดีพี
 
สำหรับแผนการส่งเสริมธุรกิจบริการนั้น จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริการสนับสนุน เช่น บริการธุรกิจ วิศวกร สถาปนิก การวิจัยและพัฒนา โลจิสติกส์ เพราะเป็นบริการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการในภาคการผลิต ต่อมาคือ กลุ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การท่องเที่ยว นันทนาการ ก่อสร้าง และสุขภาพ สุดท้ายคือกลุ่มบริการยุคใหม่ ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าการผลิต การค้าสินค้า และบริการของไทย รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจใหม่ ๆ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24