อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ขนส่งตั้งกองบริหารเดินรถเมล์ใหม่

ขนส่งวางแผนรองรับปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ จัดตั้งกองบริหารเดินรถใหม่ เน้นคุณภาพการให้บริการ ขู่เลิกสัมปทาน-พักถอนใบอนุญาตรถแหกกฏ อังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 01.28 น.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมตั้งกองบริหารเดินรถเมล์หม่เพื่อรองรับแผนการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใหม่  หากครม.อนุมัติเห็นชอบยกเลิกมติครม.วันที่ 11 ม.ค. 26  ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเดินรถโดยสาร(เรคคูเรเตอร์) และเป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสาร  รวมถึงการให้สัมปทานการเดินรถโดยสารเพียงรายเดียวนั้น   ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน โดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแลหรือเรคคูเรเตอร์แทน และให้ให้ขสมก. -กรุงเทพมหานคร-รถร่วมเอกชน เป็นผู้ดำเนินการเดินรถ

"ขณะนี้รอผลการประชุมครม.ถ้าอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขั้นตอนต่อไป กรมฯ ก็จะทำหน้าที่จัดเส้นทาง รถเมล์ ออกใบอนุญาตเดินรถให้กับขสมก.และรถร่วมบริการขสมก.   ซึ่งช่วงเปลี่ยนถ่ายงานนั้นต้องดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน  ส่วนประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด   และอนาคตการจัดสรรเส้นทางเดินรถต้องใช้วิธีประมูลคัดเลือกและผู้ที่เดินรถ ต้องเป็นผู้ประกอบการเดินรถจริง ไม่ใช่ได้รับใบประกอบการ แล้วไปจ้างบุคคลอื่นให้เดินรถแทน   โดยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมหรือรายใหม่ก็ได้"

นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการประกอบการเดินรถโดยสารต้องต้องมีคุณสมบัติและหลัก เกณฑ์ตามที่กรมกำหนด เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ  คาดว่าจะเข้าระบบทั้งหมดในปี 61  ส่วนผู้ประกอบการายใดที่ไม่เดินรถตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาต หรือยกเลิกสัมปทานเดินรถในแต่ละเส้นทางทันที 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31