อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

อุตฯ จับมือทหารตั้งทีมสอบโรงงานเถื่อน

กระทรวงอุตฯ จับมือทหารตั้งคณะทำงานฯ สอบโรงงานเถื่อน ตรวจเข้มพบฟันทันที นำร่องโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ พุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 18.35 น.

นายศักดา พันธ์กล้า รองปลัดกระทรวงอุตสาหกร เปิดเผยว่า กระทรวงอุตฯได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มณฑลทหารบกที่ 16 และจังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำเนินการตรวจสอบดูแลโรงงานและสถานประกอบการกำหนดเป้าหมายการควบคุมเข้ม งวดในกลุ่มโรงงานที่มีการร้องเรียนซ้ำซาก โรงงานที่มีเจตนาไม่ประพฤติตามกฎหมาย โรงงานที่ปล่อยมลพิษด้านน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และโรงงานที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม โดยการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวจะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้ เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมเฉพาะกิจคณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และมณฑลทหารบกที่ 16 ได้นำร่องคุมเข้มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประมง ได้แก่ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานห้องเย็น โดยโรงงานบางแห่งประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำเสียและมีการระบายน้ำออกนอก โรงงานโดยไม่ปรับคุณภาพของน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือลักลอบปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนและสังคม โดยล่าสุดได้นำร่องตรวจสอบเน้นโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กับการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทกว่า 5,000 แห่ง โดยเป็นกลุ่มประมงกว่า 300 แห่ง  ทั้งนี้ การตรวจสอบกลุ่มโรงงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์และการประมงของไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25