อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

โอกาสทองธุรกิจไทย ชูสินค้าอาหาร-แฟชั่นบุกจีน

"พิษณุ" แนะช่องทำตลาดจีน เจาะกลุ่มสินค้าบริการสำคัญ 4 กลุ่ม อาหาร แฟชั่นเครื่องแต่งการ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน และผลิตภัณ์ดูแลสุขภาพ โอกาสทองธุรกิจไทย พุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 16.35 น.

นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ และที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยในงานอบรมโครงการพัฒนาผู้สื่อข่าวไทยก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน เรื่องยุทธศาสตร์ไทย-จีน-อาเซียน ก้าวไกลหัวใจเดียวกัน จัดโดยศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่า ไทยควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนที่มีมาอย่างยาวนานให้เป็นประโยชน์ กับด้านการค้า และการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายช่องทางการกระจายสินค้า และบริการของไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของจีน ทั้ง 4 กลุ่ม นั่นคือ อาหาร แฟชั่นเครื่องแต่งการ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน และผลิตภัณ์ดูแลสุขภาพ แม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีก่อนมาก แต่หากพิจารณาด้านศักยภาพแล้ว จีนก็ยังมีความต้องการซื้อสินค้าจากไทยอยู่ หลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี

ทั้งนี้เห็นว่า ศักยภาพของสินค้าไทยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และหลายชนิดน่าจะเจาะตลาดจีนได้ตามมณฑลต่างๆ อีกทั้งคนจีนส่วนใหญ่ก็มีเป็นชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น จนมีรายได้เพียงพอสำหรับซื้อสินค้าที่ตอบสนองความต้องการได้ โดยสินค้าของไทยที่มีเอกลักษณ์ ที่ศิลปวัฒนธรรม สินค้าตามธรรมชาติ และบริการไลฟ์สไตล์ยังคงเป็นจุดแข็งของไทยที่สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดจีน ได้ ซึ่งจากนี้ไปภาครัฐต้องมีแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปทำการ ค้า
ากขึ้น ด้วยการใช้กรอบความร่วมมือ และสิทธิประโยชน์ต่างๆให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

ด้านนายทัง จือหมิ่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันจีนได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงตามทิศทางของโลก โดยลดการนำเข้าและส่งออก จนทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนลดลงจากที่เคยโตในระดับ 10% ลงเหลือ 6-7% เท่านั้น แต่ในด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค จีนก็ยังขยายความร่วมมือไปในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนที่เป็นตลาดใหม่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาจีนก็มีกรอบความร่วมมือหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ในอนาคตก็ต้องมีการยกระดับเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการค้า และบริการ ซึ่งจีนยังต้องการที่จะเข้ามาขยายความร่วมมือและการหาช่องทางการค้าและการลง ทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทุกประเทศในอาเซียนจึงจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ เรื่องดังกล่าวด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20