อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ชง6ข้อเแก้ปัญหาแรงงานขาด  

หอการค้าจ่อชง 6 ข้อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เผยแรงงานต่างด้าว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.04 น.

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าฯ ได้ทำข้อเสนอในการพัฒนา แก้ปัญหาแรงงานของไทย 6 ข้อให้รัฐบาล เพื่อเร่งส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้นรองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และรองรับแรงงานเพื่อนบ้าน ที่มีแนวโน้มจะเดินทางกลับประเทศตัวเองในอนาคต พร้อมทั้ง ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในการแก้ปัญหาแรงงานของไทยอย่างบูรณาการ และขับเคลื่อนข้อเสนอต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นรูปธรรม โดยคาดว่า ทั้ง 6 มาตรการนี้ จะแก้ปัญหาแรงงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ และยกระดังแรงงานไทยเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปได้ หลังจากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ไทยมีแรงงานไม่เพียงพอ จนต้องใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก โดยเฉพาะ ภาคก่อสร้าง, ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการเกษตร และเกษตรแปรรูป 

สำหรับทั้ง 6 มาตรการที่ต้องการให้รัฐเร่งดำเนินการ คือ ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย ด้วยการให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่นำเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรมาทดแทน ,กำหนดนโยบายแรงงานทดแทน ด้วยการหาแนวทางพัฒนาชนกลุ่มน้อย ที่มีอยู่ 1.4 ล้านคน เข้ามาอยู่ในระบบแรงงาน หามาตรการดึงแรงงานอาชีพอิสระ เช่น มอเตอร์ไซค์ รับจ้าง 176,000 คัน แรงงานชำนาญในต่างประเทศ 156,000 คน แรงงานภาคเกษตรกรรม 11.2 ล้านคน และแรงงานวัยเกษียณ 10 ล้านคน เข้าสู่ภาคแรงงาน, แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศ 

นอกจากนี้ต้องการให้ปรับปรุงนโยบายคนเข้าเมืองให้สะดวกมากขึ้น เพื่อดึงแรงงานทักษะสูงและมีฝีมือเข้ามา และดึงคนไทยที่ทำงานต่างประเทศกลับมา ,ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เช่น ออกประกาศกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานในภาคเกษตร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเกษตร สุดท้ายคือจัดระเบียบระบบแรงงานต่างด้าว และคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16