อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

จ่อขึ้นค่าห้องพัก5-10%

“สมาคมโรงแรมไทย” จ่อเพิ่มค่าห้องพัก เหตุนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวเองมีเยอะขึ้น หวังลดการแข่งขันด้านราคา สกัดโรงแรมโก่งราคา อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 18.03 น.

น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ปี 60 สมาคมตั้งเป้าหมายให้สมาชิกของโรงแรมปรับราคาห้องพักให้เพิ่มขึ้นให้ได้  5-10% หลังจากพบว่ากระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย เริ่มมีสัดส่วนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง (เอฟไอที) มากขึ้น ซึ่งกลุ่มเอฟไอทีมักจะเลือกห้องพักที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมต่าง ๆ แข่งขันกันน้อยลงมีโอกาสจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากขึ้น ไม่ผูกขาดเหมือนกับการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเหมือนที่ผ่านมา

“ปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบเอฟไอทีจะเพิ่มมากขึ้น ตามเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเที่ยวแบบเอฟไอที เพราะสามารถทำตามใจตัวเองได้ ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการเดินทาง ที่พัก โดย จากปัจจุบันสัดส่วนเอฟไอที กับนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทนำเที่ยวจะมีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าประมาณปี 61 เป็นต้นไปจะเห็นสัดส่วนกลุ่มไอทีแตะที่ระดับ 60% และกลุ่มทัวร์เหลือประมาณ 40% ซึ่งจะเป็นผลดีกับภาคโรงแรมด้วย เพราะจะทำให้สัดส่วนรายได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย”
 
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล พบว่าปกติตามโครงสร้างการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอันดับแรกจะเป็นเรื่องที่พัก 26% รองลงมา 21.7% เป็นเรื่องการชอปปิง ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างๆ 20.8% ส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มจะอยู่ที่ 19.4% ต่างกับเมืองอื่น ๆ อย่างกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมืองโอซาก้าและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในเรื่องชอปปิงสูงเป็นอันดับแรก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 40% ของค่าใช้จ่าย เท่ากับว่า หากปี 60 ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับขึ้นราคาห้องพักได้ ก็จะเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้มากขึ้นตามลำดับ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 29