อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สรรพากรลุยจ่ายคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

กรมสรรพากร ทันสมัยจ่ายคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ เอกสารครบพร้อมโอนภายใน 1 วัน พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 15.15 น.

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรขอแนะนำให้ประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 59 ที่จะเริ่มยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 31 มี.ค.60 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน อาร์ดี สมาร์ท แทค แอพลิเคชั่น ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว หากผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนเงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วกว่าเดิม หากหลักฐานครบจะโอนคืนภายใน 1 วันทันที

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ขอให้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็ว หากผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบ หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอเตือนประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 59 ระหว่างวันที่  1-31 ธ.ค.59 และมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ช้อปช่วยชาติ)  ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ระหว่างวันที่  14 - 31 ธ.ค.59 ว่าผู้เสียภาษีต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเรียกขอจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีแวต ทุกครั้ง เพื่อเป็นไว้เป็นหลักฐาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 153