อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

สรุปแนวรถไฟฟ้าขอนแก่น ใช้ถนนมิตรภาพเผยที่ตั้ง16สถานี

สรุปการออกแบบโครงการรถรางขอนแก่นจะนำร่อง เส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ระยะทาง 22.6กม.  มี 16 สถานี vkmb1.สถานีท่าพระ2.สถานีกุดกว้าง 3.สถานี บขส. 3 4.สถานีประตูน้ำ 5.สถานีแยกเจริญศรี 6.สถานีม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี) 7.สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์ 8.สถานีแยกประตูเมือง(เซ็นทรัล) 9.สถานีแยกสามเหลี่ยม 10.สถานีไทยสมุทร และ 16.สถานีสำราญ    อังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 16.44 น.
                รศ.ดร.พนกฤษณ  คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะรองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นว่า   กำลังรวบรวมผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ  อาทิ  รูปแบบการลงทุน  จะร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน  การศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เน้นการเดินทางโดยขนส่งมวลชนเป็นแบบเมืองกระชับ ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เน้นเดินเท้าและ ทางจักรยานเชื่อมโยง   จัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สันทนาการ   รวมถึงแผนจัดระบบการจราจร และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)
                รศ.ดร.พนกฤษณ กล่าวต่อว่า   สรุปความก้าวหน้าการออกแบบโครงการรถรางขอนแก่นจะนำร่อง เส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ระยะทาง 22.6กม.  มี 16 สถานี ประกอบด้วย 1.สถานีท่าพระ2.สถานีกุดกว้าง 3.สถานี บขส. 3 4.สถานีประตูน้ำ 5.สถานีแยกเจริญศรี 6.สถานีม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี) 7.สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์ 8.สถานีแยกประตูเมือง(เซ็นทรัล) 9.สถานีแยกสามเหลี่ยม 10.สถานีไทยสมุทร 11.สถานีโตโยต้ามอดินแดง12.สถานีแยก รพ.ศรีนครินทร์ 13.สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14.สถานีโลตัสเอ็กตร้า15.สถานีหนองกุง และ 16.สถานีสำราญ   

สถานีและรางรถไฟฟ้าใช้พื้นที่เกาะกลางถนนมิตรภาพเป็นระดับดิน11 สถานี  และยกระดับ 5 สถานี ได้แก่สถานีแยกเจริญศรี, สถานี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี),สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์, สถานีแยกประตูเมือง (เซ็นทรัล)และสถานีแยกสามเหลี่ยม  พร้อมโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงจุดจอดแล้วจร 4 สถานี  สถานีท่าพระ,บขส.3, โลตัสเอ็กตร้า และสถานี สำราญ  ตลอดแนวเส้นทางมีจุดส่งกำลังไฟฟ้าเข้าระบบตั้งใกล้สถานี6-7 จุด ห่างกันจุดละ 3-4 กม.
             รศ.ดร.พนกฤษณ กล่าวต่อว่า   การเลือกนำร่องเส้นทางดังกล่าวก่อนเนื่องจากมีเขตทางกว้างพอแก่การก่อสร้างเส้นทาง ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน และลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางทำได้ง่ายกว่านอกจากนี้ยังออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ โดยนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และทำให้มีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย  เดือน ม.ค. นี้จะมีความชัดเจนของโครงการมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เดือนมี.ค.-เม.ย.60 ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือ สนข. นำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) ก่อน นำเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการต่อไป
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น