อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กอช.เล็งนำเงินลงทุนในตลาดหุ้น

กอช. ปรับแผนลงทุนปี 60 เตรียมโดดเข้าตลาดหุ้นครั้งแรกลงทุนในเซ็ท 50 จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 17.19 น.

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยแผนการลงทุนของ กอช.ในปี 60 ว่า เตรียมนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรก เพื่อต้องการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและรายได้จากเงินปันผล โดยเบื้องต้นใช้เงินสะสมประมาณ 15 % ของพอร์ตเงินสะสมฯ 2,000 กว่าล้านบาท ไปลงทุนก่อน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กฎกระทรวงที่กำหนดให้ กอช. ลงทุนหุ้นได้ไม่เกิน 20 % โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มเซ็ท 50 ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มพื้นฐานดีเป็นหลัก
 
“ที่ผ่านมา กอช.ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเลยโดยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรก โดยจะมีการปรับย้ายเงินฝากและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันซึ่งมีผลตอบแทนต่ำเข้าไปใส่ในตลาด หุ้นขณะเดียวกันจะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเข้าไปในในตราสารหนี้ระยะยาวอายุเฉลี่ย 3-5 ปีเพิ่ม เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น สำหรับการซื้อพันธบัตรจะใช้วิธีทยอยซื้อเป็นระยะเพื่อรักษาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเชื่อว่าจากปรับแผนการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ผลตอบแทนการลงทุนของ กอช. ในปี 60 มีภาพรวมอยู่ที่ระดับ 3 % สูงกว่าปี 59 ที่ 1.87% ต่อปี”
 
ทั้งนี้แนวทางการลงทุนใหม่จะทำให้สัดส่วนการลงทุนของ กอช.ปรับเปลี่ยนไป โดยสัดส่วนการถือเงินฝากและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จะลดจาก 72.20% เหลือ 45-50% ขณะที่การลงทุนหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ส่วนการลงทุนหุ้นกู้ภาคเอกชนจะมีสัดส่วนเพิ่มจาก 26.36% เป็น 30% และส่วนที่เหลือเป็นการถือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 15