อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คลังแจงไม่ขยายเวลารีดภาษีหุ้นชิน

คลัง-สรรพากรแจงไม่สามารถขยายเวลาในการเรียกเก็บภาษีหุ้นชิน อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 05.01 น.

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2560 เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กรณีมาตรา 19 ประมวลรัษฎากร ที่เห็นว่าผู้ยื่นแบบเสียภาษีแต่เสียภาษีไม่ครบ กรมสรรพากรมีอำนาจประเมินภาษีในระยะเวลา 10 ปี แต่ต้องออกหมายเรียกภายใน 5 ปี หากไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี ก็จะไม่มีอำนาจการประเมินภาษีได้ และไม่สามารถขยายเวลาได้
 
“เป็นการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีความชัดเจนและบังคับใช้เป็นการทั่วไป กรณีที่ไม่ออกหมายเรียกภายใน 5 ปี จะไม่สามารถขยายเวลาเรียกประเมินภาษีได้ ซึ่งใช้กับทุกกรณี อย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการประกาศเพื่อเรียกเก็บภาษีกการซื้อขายหุ้นของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นกรณีพิเศษ”
 
ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน กรมสรรพากรไม่ได้ดำเนินการเก็บภาษีซื้อขายหุ้นนายทักษิณ โดยอาศัยมาตรา 19 เพื่อขอขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษแน่นอน ซึ่งไม่สามารถทำได้ ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากฎหมาย เพื่อดำเนินการเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป ให้ทันกำหนดเวลาหมดอายุความในวันที่ 31 มี.ค.60
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 30