อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งบริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม เดินหน้ารถไฟฟ้าขอนแก่น

ขอนแก่น ตั้งบริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม เดินหน้ารถไฟฟ้าขอนแก่น นำร่องเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านท่าพระ-บ้านสำราญ ระยะทาง 22.6 กม. 16 สถานี ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.17 น.

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (แทรม) สายเหนือ–สายใต้  ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จ.ขอนแก่นว่า  วันที่ 24 มี.ค. นี้เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็มจำกัด วงเงิน 5 ล้านบาท  เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว    โดยสัดส่วนการถือหุ้น 80% เป็นของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากหอการค้าไทย 4 ล้านบาท และที่เหลือ 20 % เป็นของ 4 เทศบาลถือหุ้นเทศบาล  5% ประกอบด้วย เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) 1 ล้านบาท
 
ทั้งนี้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่จะมีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เช่น  การศึกษารูปแบบการลงทุนที่ให้เอกชนเข้ามาลงทุน ซึ่งใช้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่มีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือหุ้น 99 % เป็นต้นแบบ รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การสรรหาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ นอกจากนี้ต้องรอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  ความเป็นไปได้ของโครงการจุดคุ้มทุน จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในเดือน เม.ย.หรือพ.ค.นี้ก่อน  หลังจากนั้นจะเสนอแผนงานการลงทุนและรายละเอียดโครงการทั้งหมดให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  และถ้าแผนผ่านความเห็นชอบจากสนข.ต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)พิจารณาหากเห็นขอบขั้นตอนต่อไปจะ เสนอเรื่องเข้าครม.พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้และกระบวนการทุกอย่างแล้วเสร็จสิ้นปีนี้จะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้ในต้นปี 61 โดยนำร่องเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านท่าพระ-บ้านสำราญ ระยะทาง 22.6 กม.16 สถานีก่อน คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี และถ้าได้ผลตอบรับดีจะขยายแผนการลงทุนไปยังเส้นทางที่เหลืออีก 4 เส้นทาง เพื่อให้ระบบขนส่งมวลครอบคลุมทุกพื้นที่หรือเป็นลักษณะเครือข่ายใยแมงมุม ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการถโดยสารสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดปัญหาจราจรติดขัดด้วย

นอกจากนี้ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้เอกชนเข้ามาให้บริการ สมาร์ทบัสสายแรกวิ่งให้บริการพื้นที่สำคัญในพื้นที่ชั้นเมืองซึ่งเป็นรถโดยสารสาธาณะที่ทันสมัยมีบริการไวไฟ มีแอพพลิเคชั่นให้ประชาชนดาวโหลดผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะทำให้รู้ว่ารถโดยสารคันนี้มาถึงภายในกี่นาที  โดยใช้พนักงานขับรถเพียงคนเดียว ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่มี เพราะใช้ตู้หยอดเหรียญ และในเร็ว ๆ นี้เตรียมขยายการให้บริการจากพื้นที่ในเขตเมืองไปถึงสนามบินขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า  เดือน เม.ย.นี้จะส่งโครงการอาสาสมาร์ทของเทศบาลนครขอนแก่นเข้าประกวด ภายใต้โครงการนวัตกรรมประชารัฐสมาร์ท เนื่องจากที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำงานไม่ใช่เฉพาะโครงการลงทุนแต่เป็นโครงการที่หลากหลาย เช่น เรื่องจราจร  เศรษฐกิจ หรือการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรม สันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น       

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 84