อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สศอ.เร่งแจ้งเกิด 5 อุตฯเอสเคิร์พปีนี้

สศอ.ติดสปีดแจ้งเกิด 5 อุตฯเอสเคิร์พปีนี้ พร้อมหนุนใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหมื่นล้าน พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.15 น.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า เตรียมเร่งผลักดัน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (เอสเคิร์พ)  ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องจาก 10 อุตฯเป้าหมาย  คือ อาหารแปรรูป, ยานยนต์และชิ้นส่วน, หุ่นยนต์, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปีนี้  เช่น จัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งมีทั้งรัฐ  เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรระดับพื้นที่  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอุตฯเป้าหมาย วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพ 5 อุตฯ เป้าหมาย คือ อุตฯ อาหารแปรรูป จะเปลี่ยนโครงสร้างเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น นวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพที่ปรับลดปริมาณอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการพลังงาน ออกแบบสูตรอาหารให้เหมาะสมกับนักกีฬา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ หญิงตั้งครรภ์และทารก  ผู้ป่วย  ผู้สูงอายุ  สมุนไพร ขณะที่อุตฯยานยนต์และชิ้นส่วน จะสร้างให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (อีวี) และการผลิตชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศ ผลักดันให้มีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ  รวมทั้งยกระดับไปสู่เป้าหมายการลงทุนผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19