อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สหรัฐฯ จี้ 13 ชาติส่งข้อมูลขาดดุลการค้า

พาณิชย์สหรัฐ จี้ 13 ชาติ ตอบคำถามเหตุทำขาดดุลการค้า ประกอบจัดทำรายงานให้ “ทรัมป์” ขีดเส้นส่งภายใน 10 พ.ค.นี้ ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 20.06 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้รายงานกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์การขาดดุลการค้า ภายใน 90 วัน ตามคำสั่งพิเศษประธานาธิบดีสหรัฐ มายังกระทรวงพาณิชย์ เพราะไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ภายใต้การศึกษาครั้งนี้ จากทั้งหมด 13 ประเทศ 

โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำหนดให้ผู้สนใจ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของทั้ง 13 ประเทศ ยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ และจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะวันที่ 18 พ.ค.นี้

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ต้องการทราบข้อมูล คือ สาเหตุหลักของการขาดดุล โดยพิจารณารวมถึงมาตรการด้านภาษี และไม่ใช่ภาษี การทุ่มตลาด (เอดี) การอุดหนุนจากรัฐบาล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี และมาตรฐานแรงงานและระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 66