อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

อุตฯตั้งคณะทำงานไทย-เยอรมัน

“อุตตม”ตั้งคณะทำงานไทย-เยอรมันขับเคลื่อนนโยบายอุตฯ 4.0 มุ่งเป้าพัฒนาเอสเอ็มอีไทย – ประตูสู่อาเซียน จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.55 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยในการประชุมอุตสาหกรรม 4.0 สู่ประเทศไทย 4.0 : หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคตว่า ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานหุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน  โดยแนวทางดำเนินงานจะอยู่ภายใต้กลไกประชารัฐที่เป็นความร่วมมือทั้งรัฐและเอกชน ภายใน 2 สัปดาห์คาดว่า จะสรุปแนวทางดำเนินการให้เห็นภาพที่ชัดเจน

“แนวทางที่สำคัญของความร่วมมือ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่จะทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือว่าเยอรมนีเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ และครั้งนี้ผู้บริหารจาก บริษัท บ๊อช และซีเมนส์ ยืนยันที่จะร่วมมือกับไทยด้วย”

ทั้งนี้ปัจจุบันธุรกิจเยอรมันเข้ามาลงทุนในไทย 600 บริษัท ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นเวทีการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยและอุตสาหกรรมเยอรมัน และรัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าเยอรมัน ฯลฯจะทำงานร่วมกันซึ่งนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วเยอรมันก็จะได้ใช้ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุนสู่ประเทศซีแอลเอ็มววี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ) และจะนำไปสู่การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทยมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17