อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ขนส่งฯ ย้ำออกใบขับขี่ "เป๊ะ"

กรมการขนส่งทางบก ย้ำขอทำใบขับขี่ต้องผ่านทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ผ่านทดสอบขับรถตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องสอบด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมจัดผู้ตรวจการตรวจสอบพฤติกรรมมิจฉาชีพต่อเนื่อง พบแอบอ้างดำเนินคดีถึงที่สุด จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.50 น.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ขบ. ได้พัฒนาหลักสูตรอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็น 5 ชม. และกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกคนต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ด้วยคะแนนเกิน 90% (ผ่าน 45 ข้อจากจำนวนเต็ม 50 ข้อ) สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและถ่ายรูปใบหน้าของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ภายใต้การกำกับและควบคุมการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการทดสอบของกรมฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งยังติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบด้วย รวมทั้งทดสอบขับรถในสนามทดสอบมาตรฐานของกรมฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน 

นายสนิท กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมฯ ได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจตราจับกุมมิจฉาชีพที่ลักลอบเข้ามาหลอกลวงประชาชนภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และรวบรวมเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนผ่านทุกช่องทาง เพื่อขยายผลการสืบสวน ติดตามสอบพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีอาญาทั้งขบวนการ ฐานทำให้ภาครัฐเสียหาย ฉ้อโกงประชาชน และปลอมแปลงเอกสารราชการ รวมถึงหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ของกรมฯ มีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าว ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด สูงสุด ทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานการให้บริการ

นายสนิท กล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมล่วงหน้าได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง หรือทางโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำ MOU กับกรมฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้เข้าเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองจากกรมฯ เพื่อนำใบรับรองและใบผ่านการทดสอบมาขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมฯ ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอนเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องทดสอบ หรือพบบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อป้องกันการสนับสนุนมิจฉาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%