อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

ปั้นนักศึกษาเป็นเถ้าแก่น้อย

“พาณิชย์”ผนึกมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ พร้อมแจ้งเกิดผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม นำร่อง 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ม.ศรีปทุม ม.กรุงเทพ  ม.อัสสัมชัญ อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.38 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ จัดหลักสูตรบี ยัวร์ โอน บอส เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเมื่อจบมา สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวกทันที“ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวฯ ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และกล้าตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะจบการศึกษา ถือว่าเป็นคนที่มีไฟ และเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นั้น สามารถช่วยลดอัตราการว่างงาน ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้ ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”
ปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษาต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงบริหาร ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟ และเริ่มค้นหาความต้องการของตัวเอง โดยในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนี้  แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ใน 3 มหาวิทยาลัยก่อน คือ วันที่ 5 ก.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 ส.ค.ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 21