อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ลั่นเอาผิด!โดรนบินเขตสนามบินดอนเมือง

กพท. ลั่นดำเนินการทางกฎหมายคนใช้โดรนบินถ่ายคลิปบริเวณสนามบินดอนเมือง หลังพบแชร์ว่อนเน็ต ชี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 20.20 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองสื่อสารองค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ชี้แจงถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมภาพที่ชายคนหนึ่งถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งคาดว่าได้มาจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือโดรน ที่ติดตั้งกล้องบินขึ้นไปเก็บภาพบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเดินอากาศ มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งมีโทษต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดย กพท. อยู่ระหว่างการสืบสวน และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 


อย่างไรก็ตาม กพท. ขอทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้โดรน เพื่อความปลอดภัยในการบินเบื้องต้น ดังนี้ 1.ห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต 2.ห้ามทำการบินในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 3.ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน 4.ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน 5.ห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ 6.ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน และ 7.ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558


ภาพจากเพจโคตรห้าวv3

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38