อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

นิด้าโพลชี้ปี 60 คนไทย 68%เป็นหนี้ 48%ไม่มีเงินออม

นิด้าโพล จับมือเครดิตบูโร สำรวจหนี้คนไทย ครึ่งปีแรก 60 พบ 68.10% มีหนี้เฉลี่ย 5.65 แสนบาทต่อหัว เกินครึ่งเป็นหนี้ซื้อ ผ่อนบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และพบ 48% ไม่มีเงินออม จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.48 น.

นางณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง  พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 60 ว่า สังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินและการออมโดยพบว่าคนไทย 68.10% มีหนี้เฉลี่ย 5.65 แสนบาทต่อหัว และมากกว่า 59.47% หรือเกินกว่าครึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ ผ่อนบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่ใช้แล้วหมดไป รองลงมา 35.46% เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ อีก 14.24% เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน 11.89% เกิดจากการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และมีเพียง 6.17% เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มากกว่า

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีคนไทยถึง 48.30% ไม่มีเงินออม ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกับคนที่มีเงินออมที่ 51.65% ที่สำคัญพบว่าเป็นการออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ 38.33% ออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคต 26.91% ออมไว้ให้บุตรหลาน และมีเพียงแค่ 12.58% เท่านั้น ที่ออมเพื่อใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นปริมาณไม่มาก

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหาบริโภคนิยม การใช้จ่ายเกินตัว การกู้ยืมเงินและขาดวินัยทางการเงิน ทำให้เกิดภาวะหนี้สินกับประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มคนที่มีปัญหาการก่อหนี้เสียมากที่สุดคือ กลุ่มคนเจนวายมีอายุตั้งแต่ 22-37 ปี และเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากอยู่ในช่วงของการทำงานและการเริ่มก่อร่างสร้างตัว หากไม่สามารถจัดการปัญหาหนี้สินได้ นอกจากจะสร้างปัญหากับตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงครอบครัว สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 134